Profil

Vitajte na našich stránkach!
Školiace stredisko Ing. Stanislav Vician-VISTA.ŠK , akreditované
národným inšpektorátom práce, vykonáva výchovu a vzdelávanie v oblasti
bezpečnosti práce:
 • strojníkov stavebných strojov
 • vodičov motorových vozíkov
 • viazačov bremien
 • obslúh žeriavov a ostatných zdvíhacích zariadení
 • vodičov referentských vozidiel
 • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP
 • školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach

Okrem vyššie uvedených školení firmám ponúkame bezpečnostnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

Zabezpečujeme školenia: 
 • Základné – získanie nového preukazu
 • Rozširovacie – rozšírenie oprávnení o ďalšie skupiny strojov
 • Opakované – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti preukazov
 • Aktualizačnú odbornú prípravu – 1 x za 5 rokov (podľa zákona 124/2006 Z.z.)

Comments are closed.