Cenník

Cenník na stiahnutie (.pdf) stiahnuť

 

      Stavebné stroje
dĺžka kurzu/dní/ orientačná cena /€/ poznámka
Základný kurz 10 170
Rozširovací kurz 5 150
Opakovacie školenie 1  17 1 x za 24 mes.

Vysokozdvižné vozíky

Základný kurz 3 – 5 77 – 100 podľa druhu MV
Rozširovací kurz 3 – 5 33 – 50 podľa druhu MV
Opakovacie školenie 1 17 1 x za 12 mes.

Vodiči motorových vozidiel  /Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb./ , BOZP, práce vo výškach

Opakovacie školenie 1 17 1 x za 24 mes.

Zdvíhacie zariadenia /vežové žeriavy, autožeriavy, montážne plošiny/

Základný kurz  * 4 200
Opakovacie školenie 1 17 1 x za 12 mes.

* Skúšky sa vykonávajú na technickej inšpekcii a cena za skúšku  za jedného frekventanta je 60,- € bez DPH

Viazači bremien

Základný kurz 2 40
Opakovacie školenie 1 17 1 x za 12 mes.

Ochrana pred požiarmi

Opakovacie školenie 1 15 1 x 24 mes.

Comments are closed.