Opakovacie školenia

  • Školenia strojníkov stavebných strojov (1 x 24 mes.)
  • Školenia vodičov motorových vozíkov (1 x 12 mes.)
  • Školenia viazačov bremien (1 x 12 mes.)
  • Školenia obslúh zdvíhacích zariadení (1 x 12 mes.)
  • Školenie vodičov referentských vozidiel (1 x 24 mes.)
  • Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP (1 x 24 mes.)
  • Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach (1 x 12 mes.)

Comments are closed.